Jetstar cuối tuần siêu khuyến mại

11-03-2016 | 0 Bình luận

Jetstar cuối tuần siêu khuyến mại với giá tiết kiệm.

km

Chương trình cuối tuần siêu khuyến mãi với giá tiết kiệm được bắt đầu từ 11:00 ngày Thứ Sáu và kết thúc vào 23:59 ngày Chủ nhật hàng tuần.

Cho tới khi giá vé được bán hết. Nhanh tay liên hệ với chúng tôi qua hotline 0977717767 để chọn cho mình những tấm vé giá tốt nhất nhé.

Các chặng bay cùng với bảng giá vé khuyến mại của Jetstar cho bạn tham khảo.

Tp.Hồ Chí Minh   Phú Quốc 1 Apr –
14 Apr 2016
14:00
10/03/17
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND11000 Mua Vé
Phú Quốc   Tp.Hồ Chí Minh 1 Apr –
14 Apr 2016
14:00
10/03/17
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND11000 Mua Vé
Buôn Ma Thuột   Tp.Hồ Chí Minh 22 Mar –
12 Apr 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND89000 Mua Vé
Tp.Hồ Chí Minh   Buôn Ma Thuột 22 Mar –
12 Apr 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND89000 Mua Vé
Buôn Ma Thuột   Tp.Hồ Chí Minh 5 May –
17 May 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND89000 Mua Vé
Tp.Hồ Chí Minh   Buôn Ma Thuột 5 May –
17 May 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND89000 Mua Vé
Tp.Hồ Chí Minh   Nha Trang 22 Mar –
12 Apr 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND89000 Mua Vé
Nha Trang   Tp.Hồ Chí Minh 22 Mar –
12 Apr 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND89000 Mua Vé
Tp.Hồ Chí Minh   Nha Trang 5 May –
17 May 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND89000 Mua Vé
Nha Trang   Tp.Hồ Chí Minh 5 May –
17 May 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND89000 Mua Vé
Tuy Hòa   Tp.Hồ Chí Minh 22 Mar –
12 Apr 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND89000 Mua Vé
Tp.Hồ Chí Minh   Tuy Hòa 22 Mar –
12 Apr 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND89000 Mua Vé
Pleiku   Tp.Hồ Chí Minh 22 Mar –
12 Apr 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND99000 Mua Vé
Tp.Hồ Chí Minh   Pleiku 22 Mar –
12 Apr 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND99000 Mua Vé
Pleiku   Tp.Hồ Chí Minh 5 May –
17 May 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND99000 Mua Vé
Tp.Hồ Chí Minh   Pleiku 5 May –
17 May 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND99000 Mua Vé
Tp.Hồ Chí Minh   Đà Lạt 22 Mar –
12 Apr 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND99000 Mua Vé
Đà Lạt   Tp.Hồ Chí Minh 22 Mar –
12 Apr 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND99000 Mua Vé
Tp.Hồ Chí Minh   Đà Lạt 5 May –
17 May 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND99000 Mua Vé
Đà Lạt   Tp.Hồ Chí Minh 5 May –
17 May 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND99000 Mua Vé
Huế   Tp.Hồ Chí Minh 22 Mar –
12 Apr 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND149000 Mua Vé
Tp.Hồ Chí Minh   Huế 22 Mar –
12 Apr 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND149000 Mua Vé
Quy Nhơn   Tp.Hồ Chí Minh 22 Mar –
12 Apr 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND149000 Mua Vé
Tp.Hồ Chí Minh   Quy Nhơn 22 Mar –
12 Apr 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND149000 Mua Vé
Chu Lai   Tp.Hồ Chí Minh 22 Mar –
12 Apr 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND149000 Mua Vé
Tp.Hồ Chí Minh   Chu Lai 22 Mar –
12 Apr 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND149000 Mua Vé
Chu Lai   Tp.Hồ Chí Minh 5 May –
17 May 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND149000 Mua Vé
Tp.Hồ Chí Minh   Chu Lai 5 May –
17 May 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND149000 Mua Vé
Hà Nội   Bangkok 17 Mar –
13 Apr 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND299000 Mua Vé
Bangkok   Hà Nội 17 Mar –
13 Apr 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND299000 Mua Vé
Hà Nội   Bangkok 17 Aug –
22 Oct 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND299000 Mua Vé
Bangkok   Hà Nội 17 Aug –
22 Oct 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND299000 Mua Vé
Hà Nội   Đà Lạt 22 Mar –
12 Apr 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND299000 Mua Vé
Đà Lạt   Hà Nội 22 Mar –
12 Apr 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND299000 Mua Vé
Hà Nội   Đà Lạt 5 May –
17 May 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND299000 Mua Vé
Đà Lạt   Hà Nội 5 May –
17 May 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND299000 Mua Vé
Tp.Hồ Chí Minh   Bangkok 17 Mar –
13 Apr 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND299000 Mua Vé
Bangkok   Tp.Hồ Chí Minh 17 Mar –
13 Apr 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND299000 Mua Vé
Tp.Hồ Chí Minh   Bangkok 17 Aug –
22 Oct 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND299000 Mua Vé
Bangkok   Tp.Hồ Chí Minh 17 Aug –
22 Oct 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND299000 Mua Vé
Đồng Hới   Tp.Hồ Chí Minh 22 Mar –
12 Apr 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND299000 Mua Vé
Tp.Hồ Chí Minh   Đồng Hới 22 Mar –
12 Apr 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND299000 Mua Vé
Đồng Hới   Tp.Hồ Chí Minh 5 May –
17 May 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND299000 Mua Vé
Tp.Hồ Chí Minh   Đồng Hới 5 May –
17 May 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND299000 Mua Vé
Hà Nội   Tp.Hồ Chí Minh 22 Mar –
12 Apr 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND349000 Mua Vé
Tp.Hồ Chí Minh   Hà Nội 22 Mar –
12 Apr 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND349000 Mua Vé
Hải Phòng   Tp.Hồ Chí Minh 22 Mar –
12 Apr 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND349000 Mua Vé
Tp.Hồ Chí Minh   Hải Phòng 22 Mar –
12 Apr 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND349000 Mua Vé
Hải Phòng   Tp.Hồ Chí Minh 5 May –
17 May 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND349000 Mua Vé
Tp.Hồ Chí Minh   Hải Phòng 5 May –
17 May 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND349000 Mua Vé
Huế   Đà Lạt 22 Mar –
12 Apr 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND349000 Mua Vé
Đà Lạt   Huế 22 Mar –
12 Apr 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND349000 Mua Vé
Thanh Hóa   Buôn Ma Thuột 22 Mar –
12 Apr 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND349000 Mua Vé
Buôn Ma Thuột   Thanh Hóa 22 Mar –
12 Apr 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND349000 Mua Vé
Thanh Hóa   Buôn Ma Thuột 5 May –
17 May 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND349000 Mua Vé
Buôn Ma Thuột   Thanh Hóa 5 May –
17 May 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND349000 Mua Vé
Thanh Hóa   Tp.Hồ Chí Minh 22 Mar –
12 Apr 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND349000 Mua Vé
Tp.Hồ Chí Minh   Thanh Hóa 22 Mar –
12 Apr 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND349000 Mua Vé
Thanh Hóa   Tp.Hồ Chí Minh 5 May –
17 May 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND349000 Mua Vé
Tp.Hồ Chí Minh   Thanh Hóa 5 May –
17 May 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND349000 Mua Vé
Vinh   Tp.Hồ Chí Minh 22 Mar –
12 Apr 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND349000 Mua Vé
Tp.Hồ Chí Minh   Vinh 22 Mar –
12 Apr 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND349000 Mua Vé
Vinh   Tp.Hồ Chí Minh 5 May –
17 May 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND349000 Mua Vé
Tp.Hồ Chí Minh   Vinh 5 May –
17 May 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND349000 Mua Vé
Vinh   Buôn Ma Thuột 22 Mar –
12 Apr 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND389000 Mua Vé
Buôn Ma Thuột   Vinh 22 Mar –
12 Apr 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND389000 Mua Vé
Vinh   Buôn Ma Thuột 5 May –
17 May 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND389000 Mua Vé
Buôn Ma Thuột   Vinh 5 May –
17 May 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND389000 Mua Vé
Buôn Ma Thuột   Hải Phòng 22 Mar –
12 Apr 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND390000 Mua Vé
Hải Phòng   Buôn Ma Thuột 22 Mar –
12 Apr 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND390000 Mua Vé
Buôn Ma Thuột   Hải Phòng 5 May –
17 May 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND390000 Mua Vé
Hải Phòng   Buôn Ma Thuột 5 May –
17 May 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND390000 Mua Vé
Nha Trang   Vinh 22 Mar –
12 Apr 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND390000 Mua Vé
Vinh   Nha Trang 22 Mar –
12 Apr 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND390000 Mua Vé
Nha Trang   Vinh 5 May –
17 May 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND390000 Mua Vé
Vinh   Nha Trang 5 May –
17 May 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND390000 Mua Vé
Hà Nội   Tuy Hòa 22 Mar –
12 Apr 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND390000 Mua Vé
Tuy Hòa   Hà Nội 22 Mar –
12 Apr 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND390000 Mua Vé
Hà Nội   Tuy Hòa 5 May –
17 May 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND390000 Mua Vé
Tuy Hòa   Hà Nội 5 May –
17 May 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND390000 Mua Vé
Hà Nội   Hong Kong 15 Mar –
27 Apr 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND399000 Mua Vé
Hong Kong   Hà Nội 15 Mar –
27 Apr 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND399000 Mua Vé
Hà Nội   Hà Nội 4 May –
25 May 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND399000 Mua Vé
Hà Nội   Hà Nội 4 May –
25 May 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND399000 Mua Vé
Hà Nội   Hong Kong 17 Aug –
22 Oct 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND399000 Mua Vé
Hong Kong   Hà Nội 17 Aug –
22 Oct 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND399000 Mua Vé
Tp.Hồ Chí Minh   Singapore 30 Mar –
27 Apr 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND399000 Mua Vé
Singapore   Tp.Hồ Chí Minh 30 Mar –
27 Apr 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND399000 Mua Vé
Tp.Hồ Chí Minh   Singapore 17 Aug –
22 Oct 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND399000 Mua Vé
Singapore   Tp.Hồ Chí Minh 17 Aug –
22 Oct 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND399000 Mua Vé
Đà Nẵng   Singapore 5 Apr –
27 Apr 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND499000 Mua Vé
Singapore   Đà Nẵng 5 Apr –
27 Apr 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND499000 Mua Vé
Đà Nẵng   Singapore 4 May –
25 May 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND499000 Mua Vé
Singapore   Đà Nẵng 4 May –
25 May 2016
23:59
13/03/16
Cuối tuần siêu khuyến mại!
Chú ý
Starter VND499000

Jetstar cuối tuần siêu khuyến mại được bán trên các kênh.

Website vemaybaysaigon.com

Trung tâm phục vụ khách hàng 19006058

Tại Phòng Vé Việt Cường Nhân (24/22 Khu phố thống nhất 1 Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương)

Chú ý.

Giá vé một chiều, chưa  bao gồm thuế, phí, phụ thuộc tình trạng chỗ của chuyến bay và chỉ mở bán  cho một số chuyến bay và ngày bay. Vé không được hoàn, hạn chế thay đổi, nếu thay đổi phải đóng phí.  ^Không bao gồm Hành lý ký gửi. Các tiêu chuẩn về trọng lượng và kích thước của Hành lý xách tay sẽ được áp dụng. Hành khách mang Hành lý xách tay không đúng với quy định sẽ phải làm thủ tục ký gửi và phải đóng phí. Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ 19006058 nhé.

Công Ty TNHH TMDV Việt Cường Nhân

24/22 Khu phố Thống Nhất 1, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, Bình Dương HOTLINE : 0977.717.767 TỔNG ĐÀI : 1900 6058

: 3701518691: 1900.6058 0977.717.767

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

: 60 Đường Mồi, Khu phố Thống Nhất 1, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, Bình Dương. 
Tel : (08) 39.683.133
Fax : (0650) 3796.939
Mobile 1900 6058

: 27 Đường D1, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM Tel : 0977.717.767

: 470 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Hà Nội Tel : 0942.814.384

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags:

Chọn chuyến bay