Hoàn đổi vé

* Hoàn đổi vé

  1. Vé máy bay vn Airline :

–      Chi hoàn toàn bộ Vé hoặc phần Vé chưa sử dụng theo những quy định dưới đây:

–      Chi hoàn cho người có tên trên Vé hoặc cho người đã trả tiền mua Vé khi có bằng chứng thỏa đáng.

–      Nếu Vé do người không phải là người có tên trên Vé trả tiền và nếu hãng hàng không có ghi trên Vé về sự hạn chế trong việc chi hoàn thì hãng chỉ chi hoàn cho người trả tiền mua Vé hoặc theo yêu cầu của người đó.

–      Trừ trường hợp mất Vé, chỉ chi hoàn khi Hành khách giao Vé và các Tờ vận chuyển chưa sử dụng.

–      Việc chi hoàn cho người xuất trình Tờ hành khách hoặc Hoá đơn thu tiền và tất cả các Tờ vận chuyển chưa sử dụng khi người đó đáp ứng được các điều kiện được coi là chi hoàn đúng đối tượng.

–      Chi hoàn không tự nguyện :

Nếu do hãng hàng không hủy chuyến bay, không khai thác được chuyến bay theo lịch bay một cách hợp lý, không đến điểm đến cuối cùng hoặc điểm dừng đã ghi trên Vé của Hành khách hoặc không có chỗ cho Hành khách mặc dù đã được xác nhận chỗ hoặc làm cho Hành khách lỡ chuyến bay tiếp theo đã được xác nhận chỗ, khoản chi hoàn sẽ là:

+    Nếu Vé hoàn toàn chưa được sử dụng, khoản chi hoàn sẽ bằng số tiền khách đã trả.

+    Nếu Vé đã được sử dụng một phần, khoản chi hoàn sẽ không thấp hơn chênh lệch giữa mức giá đã trả và mức giá áp dụng cho hành trình đã sử dụng.

+    Khi Hành khách đã chấp nhận khoản chi hoàn trong những trường hợp trên, hãng hàng không sẽ không còn bất kỳ trách nhiệm nào khác.

–      Chi hoàn tự nguyện :

+    Nếu Vé hoàn toàn chưa được sử dụng, khoản chi hoàn sẽ bằng số tiền khách đã trả trừ phí dịch vụ áp dụng hoặc phí bỏ chỗ;

+    Nếu Vé đã được sử dụng một phần, khoản chi hoàn là phần chênh lệch giữa mức giá đã trả và mức giá áp dụng cho hành trình đã sử dụng trừ chi phí dịch vụ áp dụng hoặc phí bỏ chỗ.

–      Chi hoàn đối với Vé bị mất :

+    Nếu toàn bộ hoặc một phần Vé bị mất và Hành khách cung cấp được cho hãng hàng không bằng chứng mất Vé thỏa đáng và chấp nhận trả phí dịch vụ áp dụng, việc chi hoàn sẽ được thực hiện sau khi Vé bị mất hết hiệu lực, với điều kiện:

+    Khi toàn bộ hoặc một phần Vé bị mất chưa được sử dụng hoặc hoàn hoặc đổi, trừ trường hợp do sơ suất của Chúng tôi mà Vé bị mất đã được sử dụng hoặc đã chi hoàn hoặc đã đổi cho người nào khác.

+    Người được chi hoàn phải khai theo mẫu của hãng hàng không và cam kết trả lại cho hãng số tiền nhận chi hoàn do có sự gian lận và/hoặc toàn bộ hoặc một phần Vé bị mất được sử dụng bởi người khác, trừ trường hợp do sơ suất của hãng mà Vé bị mất đã được sử dụng bởi người nào khác.

+    Nếu hãng hàng không hoặc Đại lý được chỉ định làm mất toàn bộ Vé hoặc một phần Vé thì việc xử lý Vé bị mất sẽ thuộc về trách nhiệm của hãng hàng không.

–      Quyền từ chối chi hoàn :

+    Hãng hàng không từ chối việc chi hoàn nếu yêu cầu chi hoàn được đưa ra sau thời hạn hiệu lực của Vé.

+    Từ chối chi hoàn nếu Vé đã được xuất trình cho hãng hang không hay nhà chức trách của một nước như một chứng cứ chứng tỏ Hành khách rời nước đó, trừ khi Hành khách chứng minh cho hãng một cách thỏa đáng rằng Hành khách được phép ở lại hoặc rời nước đó bằng Hãng vận chuyển khác hoặc bằng phương tiện vận tải khác.

–      Đồng tiền chi hoàn :

+    Việc chi hoàn phải tuân theo các quy định, quy chế của Chính phủ của nước tại đó Hành khách mua Vé ban đầu và của nước tại đó Vé được chi hoàn. Theo đó việc chi hoàn thường được thực hiện bằng đồng tiền đã dùng để mua Vé hoặc bằng đồng tiền khác theo quy định của hãng.

–      Người chi hoàn tiền :

+    Việc chi hoàn Vé tự nguyện được thực hiện bởi Hãng xuất vé hoặc các Đại lý được Hãng xuất vé chỉ định.

  1. Vé máy bay Vietjet :

–      Hoàn vé tự nguyện : Tùy thuộc vào hạng vé mua mà vé có được phép hoàn hay không. Trong trường hợp được phép hoàn, việc hoàn vé theo yêu cầu của hành khách chỉ được thực hiện thông qua hình thức bảo lưu số tiền vé và dùng cho lần mua sau (phiếu bảo lưu), không được hoàn lại bằng tiền mặt. Tuy nhiên, trong một số trường hợp cụ thể, với những lý do bất khả kháng hoặc theo Quy định của Pháp luật, hãng hàng không sẽ xem xét để cho phép hoàn bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản (nếu hành khách thanh toán bằng thẻ tín dụng).

–       Hoàn vé không tự nguyện : trong trường hợp hủy chuyến, hành khách có thể lựa chọn hình thức hoàn bằng phiếu bảo lưu hoặc bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản (nếu khách thanh toán bằng thẻ tín dụng). Việc hoàn tiền bằng tiền mặt được thực hiện tại các Phòng vé hoặc Đại lý được chỉ định của hãng hàng không.

 

  1. Vé máy bay Jetstar :

–      Vé hoặc một phần giá vé chẳng hạn như phí dịch vụ kèm theo, một phần chặng bay chưa sử dụng .v.v. được hoàn theo điều kiện giá vé hoặc theo Chính sách đang áp dụng của Jetstar Pacific

–      Tiền được hoàn theo hình thức thanh toán ban đầu của vé. Phương thức hoàn tiền bằng tiền mặt có thể áp dụng trong một số tình huống và được xử lý như trường hợp đặc biệt được quy định bởi Jetstar Pacific.

–      Đối với hình thức thanh toán vé máy bay bằng phiếu thanh toán (Voucher) sẽ không được phép hoàn

–      Các hình thức thanh toán bằng tiền mặt qua đối tác thứ 3 như Ngân hàng, điểm giao dịch bưu điện.v.v. được hoàn bằng tiền mặt tại Phòng vé của Jetstar Pacific.

–      Phí hoàn vé có thể được áp dụng tùy theo điều kiện vé và các quy định nếu có của Jetstar Pacific tại thời điểm hoàn vé.

Chọn chuyến bay